Integratieve Kindertherapie

Je wilt je kind gelukkig zien! Wanneer je ziet dat je kind thuis anders doet dan normaal of je kind geeft zelf aan dat het een probleem heeft, ga je als ouders je zorgen maken. Verontrustende ouders kunnen hun kind aanmelden voor Integratieve Kindertherapie Deze vorm van therapie is een kortdurende kindgerichte therapie voor kinderen tussen de 3 en 15 jaar. Deze therapie kan zo kortdurend zijn (maximaal 15 sessies), omdat kinderen de kans krijgen om hun eigen deskundigheid in te zetten en samen met de ouders hun problemen op te lossen. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, de relatie binnen het gezin en de relaties met de ‘buitenwereld’ zoals school vrienden en vriendinnen. Het beste uit de verschillende therapiestromingen zijn geïntegreerd in deze therapie. In deze therapie staat het kind centraal, want ieder kind is uniek. Ieder kind heeft recht op een behandeling die specifiek op zijn of haar mogelijkheden is gericht.

Informatie voor kinderen
Informatie voor ouders
Mijn werkwijze