Kindertherapie: wat en waarom?

Je wilt je kind gelukkig zien! Wanneer je ziet dat je kind thuis anders doet dan normaal of je kind geeft zelf aan dat het een probleem heeft, ga je als ouders je zorgen maken. Verontrustende ouders kunnen hun kind aanmelden voor Integratieve Kindertherapie. Integratieve Kindertherapie is een kortdurende kindgerichte therapie en is ontwikkeld voor kinderen tussen de 3 en 15 jaar. In de Integratieve Kindertherapie staat het kind centraal want ieder kind is uniek. Ieder kind heeft recht op een behandeling die specifiek op zijn of haar mogelijkheden is gericht.

Alleen het aanpakken van het gedrag is onvolledig. Dan doe je het kind te kort. Ieder kind heeft een integratieve therapie-aanpak nodig. Deze alles overstijgende kindertherapie omvat alle basistherapie modellen en voegt er een overstijgende gedachten aan toe: het kind is deskundig op zichzelf en heeft het recht en de mogelijkheid in zich om zich zelf te helpen. In het kort: je kind weet wat zijn of haar probleem is, kan het zelf oplossen en doet dat met de middelen die het zelf kiest.

Voor welke klachten kun je je kind aanmelden?

 • Lichamelijke klachten zoals eczeem, buikpijn en hoofdpijn
 • Aangeleerde probleemgewoontes zoals nagelbijten, tandenknarsen en snoepen
 • Emotionele conflicten zoals trauma’s, angsten, fobieën, rouw, agressie en faalangst
 • Gedragsproblemen zoals woede aanvallen, gebrek aan concentratie, agressie, liegen, stelen en anti-sociaal gedrag
 • Problemen die samenhangen met een bepaalde ontwikkelingsfase, zoals slaapproblemen, eetproblemen, zindelijkheidsproblemen en hechtingsproblemen
 • Moeite hebben met bijzondere eigenschappen zoals spiritualiteit, hoog-gevoeligheid en hoogbegaafdheid

Wat kan deze therapie voor je kind betekenen?

 • Zichzelf accepteren en waarderen
 • Keuzes maken
 • Gevoelens uiten
 • Zelfbeheersing
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Leren gebruik maken van eigen karaktereigenschappen
 • Omgaan met een bijzondere eigenschap

Kortdurend

De Integratieve Kindertherapie bestaat uit een intake-gesprek met beide ouders, sessies met het kind en om de vijf sessies een oudergesprek. Om je kind efficiënt te kunnen helpen is inzicht nodig in; wie je kind is, wat de klacht is van je kind en hoe je kind omgaat met deze klacht. Hoe lang de therapie duurt (maximaal 15 sessies) heeft te maken met de mogelijkheden van je kind en de invloed van de omgeving. Welke factoren zijn positief inzetbaar en waar zal het kind mee moeten leren omgaan?

Deze therapie kan zo kortdurend zijn, omdat kinderen de kans krijgen om hun eigen deskundigheid in te zetten en samen met de ouders hun problemen op te lossen. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, de relatie binnen het gezin en de relaties met de ‘buitenwereld’ zoals school vrienden en vriendinnen. Het beste uit de verschillende therapiestromingen zijn geïntegreerd in deze therapie.

Integratieve Kindertherapie

De Integratieve Kindertherapie is de meest recente ontwikkelende vorm van psychotherapie, die alle methode gerichte therapieën overstijgt. Het beste uit de verschillende soorten therapieën zijn samengesmolten tot overkoepelende persoonsgerichte kindertherapie. Als therapeut moet ik integratief denken en handelen omdat een kind uit meerdere delen bestaat (meerdere karaktereigenschappen, kwaliteiten bezit). Therapie geven op een deelgebied (alleen op gedrag of alleen op het denken), dat volstaat niet. Een totaalbenadering dus, toegespitst op je kind. Je kind wordt geholpen om meerdere kanten van zichzelf opnieuw te ontdekken of nieuwe kwaliteiten zich eigen te maken (integreren).

Klacht

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag zelf van u. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

In 2019 heeft Praktijk voor Kindertherapie geen klacht ontvangen.

Privacy

Mijn praktijk gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens, deze gegevens worden NOOIT verkocht of gegeven aan anderen. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van mijn praktijk in combinatie met de soort gegevens die je achterlaat. Ik houd mij in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wil je meer informatie over kindertherapie of een afspraak maken? Dan kun je me gerust bellen, mailen of gebruik maken van het contactformulier.