Overstijgende kindertherapie

De integratieve kindertherapie is de meest recent ontwikkelende vorm van psychotherapie, die alle methode gerichte therapieën overstijgt. Het beste uit de verschillen de soorten psychotherapie wordt samengesmolten tot een overkoepelende persoonsgerichte kindertherapie. Deze integratieve benadering is nodig, omdat een kind integraal is (een ondeelbare eenheid) en dus ook de klacht integraal is. Dat is de reden dat een therapie op deelgebieden niet volstaat. Daar vloeit logischer wijs uit voort dat de therapeut integratief moet denken en handelen: een totaal benadering, toegespitst op jouw kind, waarin menselijke dimensies aan bod komen. De integrator is je kind. Die wordt geholpen om allerlei kanten in zich zelf te integreren. Soms zal er heling moeten plaats vinden, wanneer een pijnlijk gevoel uit het verleden innerlijk is weggezet. Het kan ook zijn dat je kind een nieuw gedrag zal moeten integreren om op die manier zich te kunnen ontwikkelen als mens. Dan spreken we van groei in plaats van heling.

Basistherapie modellen

Overstijgende kindertherapie omvat alle basistherapie modellen. Er zijn honderden therapieën ontwikkeld, maar daar liggen maar zes verschillende verklaringsmodellen (= hoe ontstaat een klacht) aan ten grondslag:

  • Medisch model: Artsen onderzoeken en behandelen lichamelijke klachten.
  • Stressmodel: Ontspanningstherapeuten onderzoeken de stress waardoor het kind lijdt.
  • Gedragsmodel: Gedragstherapeuten richten zich op het aan- en afleren van gedrag.
  • Psychodynamisch model: Psychoanalytici richten de aandacht op het onverwerkt verleden.
  • Communicatief model: Systeemtherapeuten behandelen het hele gezinssysteem om kinderen te helpen.
  • Transpersoonlijk model: Therapeuten die kinderen helpen om beter contact te krijgen met bestaansgrond, de oorsprong van de mens.

Terug naar Informatie voor ouders